Insights

Effectief schalen? Deze scaleup organisatiescan geeft snel praktisch inzicht

Publishing Date:
July 18, 2023
Casper Kemperman
Simone Halink
Scaleups

In samenwerking met MT Sprout - Wil je jouw scaleup naar de volgende fase brengen en inzicht krijgen in hoe de organisatie ervoor staat? Met de scaleup organisatiescan maken wij snel inzichtelijk waar in de organisatie de grootste uitdagingen zitten. Door het faciliteren van een goed gesprek met het leadershipteam helpen we scaleups praktische vervolgstappen te bepalen om groei te versterken. Learned, een softwarebedrijf voor data gedreven talent management kon mede dankzij de scan de volgende stappen zetten.

Learned is een van de bedrijven die samen met ons het scaleup organisatiescan traject doorliep. Rick Kuijf begon Learned vijf jaar geleden samen met zijn broers Paul en Joost. Bij vorige werkgevers ervaarden de broers dat bedrijven nog veel kunnen verbeteren in de ontwikkeling en interne doorstroom van medewerkers. “We wilden een schaalbare oplossing creëren met als doel medewerkers langer aan een organisatie binden en zodoende het personeelsverloop terug te brengen.”

Na een investeringsronde vorig jaar was de vraag voor Learned: hoe neem je de next step? Learned was binnen een jaar bijna verdubbeld in het aantal werknemers met een flink internationaal klantportfolio en de ambitie om door te blijven groeien. Om de verdere groei waar te maken was het leadershipteam de volgende stappen aan het verkennen. Daarnaast bracht een verdubbeling in aantal medewerkers ook een nieuwe dynamiek met zich mee in de organisatie. Kuijf kwam met ons in contact via een ronde tafel sessie die wij jaarlijks organiseren. Tijdens deze sessie kunnen scaleups in dezelfde groeifase van elkaar leren door uitdagingen en ervaringen uit te wisselen. “Dat kwam mooi samen en na een introductie van de scaleup organisatiescan tijdens de ronde tafel, resulteerde dat in het scaleup organisatiescan traject.”

De scaleup organisatiescan

De scaleup organisatiescan helpt bedrijven stil te staan, uit te zoomen en snel de vinger op mogelijke groeipijnen te leggen. Er is vaak weinig tijd en snel doorhebben waar het aan schort is dus essentieel. Het startpunt is een vragenlijst die focust op zes dimensies die een organisatie op orde moet hebben om snel en effectief te kunnen groeien (zie figuur hieronder). Iedereen in de organisatie, leadershipteam (LT) of werknemer, beantwoordt de vragenlijst. Vervolgens worden de resultaten gebundeld en heb je snel inzichtelijk waar de organisatie staat binnen elke dimensie.

“Uit de resultaten kun je opmaken waar het bedrijf het heel goed doet en waar mogelijk ruimte voor verbetering ligt”, legt Casper Kemperman, management consultant uit. “Er ligt bijvoorbeeld een duidelijk plan dat door het MT en de werknemers gedragen wordt, maar de organisatiestructuur is niet voor iedereen transparant.”

Figuur – de 6 dimensies voor effectieve groei

Er kunnen ook significante verschillen naar voren komen tussen de antwoorden van het MT en de medewerkers. Zulke observaties nemen we mee en bereidt een workshop voor waarin de resultaten worden besproken.

Simone Halink, management consultant: “We bespreken met het MT wat hen opvalt, of ze de uitkomsten herkennen en hoe eventuele uitdagingen aangepakt kunnen worden.” Vanuit daar wordt gesproken over de juiste vervolgstappen om effectief door te kunnen groeien en de toekomstplannen te realiseren. Waarop ingegrepen moet worden, verschilt per bedrijf. Elke organisatie kent weer andere uitdagingen en behoeften.

Mooie inzichten vanuit de resultaten

Kwamen er voor Learned verrassende zaken naar voren uit de scan? Kuijf bevestigt dat: “We kregen duidelijk zicht in de problemen die de groei in de weg staan en hoe we die snel en efficiënt konden oplossen. Daarnaast was het leerzaam dat medewerkers op enkele punten verschilden in visie met het leadershipteam.”

Halink gaat daar verder op in: “Het werd duidelijk dat de oprichters van Learned een enorme startup mentaliteit hebben. Ze zetten de schouders eronder en werken keihard. Dat leidt er toe dat zij nog veel van het werk doen dat ook door medewerkers kan worden opgepakt. Dat is eigenlijk tijd die ze liever investeren in strategie en het laten groeien van de organisatie.”  

Kuijf zegt dat hij en zijn broers tot anderhalf jaar geleden als oprichters alles zelf moesten bedenken en uitvoeren. “Omdat we nu naar achttien FTE zijn gegroeid, hebben we veel meer executiekracht. Maar we moeten dan ook veel meer de mensen zelf in de lead zetten op projecten. Dat was een mooi inzicht.”

Ook was er onduidelijkheid over hoe de projecten die Learned nu doet bijdragen aan die strategie, vult Kuijf aan. “Naast mensen meer verantwoordelijkheid geven op projecten, is het dus ook belangrijk de strategie helder te communiceren en te laten zien hoe de projecten aan de strategie bijdragen.”

Veranderingen aan de hand van de scan

Wat zijn de hands-on veranderingen die Learned naar aanleiding van de scan heeft doorgevoerd? “Voor ons is dat in deze fase meer uit het team halen en een betere relatie tussen de projecten die we doen en de strategie”, zegt Kuijf. Zijn bedrijf is meer agile gaan werken, sinds april werkt Learned in sprints van een maand. “Ieder team presenteert aan het begin van de maand welke projecten ze gaan oppakken, gelinkt aan een bepaald strategisch doel. Aan het einde van de sprint geeft de verantwoordelijke een statusupdate of wordt het resultaat gepresenteerd. Zo krijg je echt snel resultaten.”

Omdat je als bedrijf snel groeit, verandert de situatie regelmatig. Hoe behulpzaam is de scan dan? Kuijf: “De scan helpt je om in zeer korte tijd heel gestructureerd een organisatie door te lichten. Dus we hebben eigenlijk met een minimale time effort misschien wel 90 à 95 procent van de optimalisatie in kaart gebracht. En op zo’n manier dat het voor zowel de medewerkers als de leden van het leadershipteam heel begrijpelijk is. We spreken nu dezelfde taal.”

Voor Kuijf was het fijn om te horen dat zijn mensen aangaven zich echt onderdeel te voelen van het team. “Ze lieten weten blij te zijn met het leadershipteam, dat er wordt geluisterd en dat er een focus is op talent development. Uiteindelijk is talent management het product dat Learned ontwikkelt, dus het is goed dat dit intern ook op orde is.”

Over Summiteers

Wij helpen klanten met het definiëren en realiseren van hun visie, strategie en organisatievraagstukken. Een van hun producten is een organisatiescan voor scaleups: bedrijven die een product-market fit hebben, daarmee vol in de groeifase zitten en vooruit willen.

Met de organisatiescan helpen we scaleups om op kort termijn belangrijke professionaliseringsslagen te maken die fundamenteel zijn voor effectieve groei. “Voor elke organisatie zijn de uitdagingen en oplossingen weer anders. Wij vinden het vooral belangrijk en leuk om founders van een scaleup uit de waan van de dag te trekken en hun op een pragmatische wijze te helpen bij de volgende stappen van groei” benoemd Halink.

Mocht je van gedachten willen wisselen over jouw uitdagingen om effectief te groeien of te verkennen of de scaleup organisatiescan interessant is voor jou, neem dan vooral even contact op met Casper Kemperman.

Natuurlijk kun je ook met ons in contact komen via LinkedIn en de Summiteers website.

Lees ook