ANWB Alarmcentrale & Logicx

De ANWB Alarmcentrale & Logicx zorgen er samen voor dat in het buitenland gestrande reizigers, hun reis zo snel mogelijk voort kunnen zetten. Ondanks dat de operationele samenwerking al jaren soepel verliep hadden beide directeuren de wens om de samenwerking verder te verbeteren. Om dit te realiseren, hebben we een kernteam met sleutelspelers uit beide organisaties geholpen om in korte tijd diverse verbeterinitiatieven te identificeren, prioriteren en realiseren. Dit leidde tot een hogere klanttevredenheid en lagere gezamenlijke kosten.

"Mooi om te zien hoe snel Summiteers zich de materie eigen maakte en tegelijkertijd met een frisse blik van buiten ons verder kon helpen."

Bart Loozen
Directeur Logicx

De Nederlandsche Bank

Ondersteunen van een managementteam bij het verbeteren van de onderlinge dynamiek, samenwerking en reflectie op het eigen leren. Dit o.a. door het inzetten van een werkvorm gericht op het snel verdiepen en persoonlijk maken van de onderlinge dialoog.

"De begeleiding door Summiteers leverde een waardevol gesprek opwaarin ons team zich veilig voelde om heel eerlijk uit te spreken wat ons,ieder voor zich, echt bezig hield. Op dat contact konden wij nog lange tijd daarna teruggrijpen."

Willemieke van Gorkum
Divisiedirecteur Toezicht Horizontale Functies & Integriteit

Mediahuis NL

Na overname van Telegraaf Media Groep (TMG) door Mediahuis hebben we de nieuwe Raad van Bestuur geholpen met herijking van de strategie, ontwerp & implementatie van een nieuwe organisatiestructuur en de executie van een omvangrijk kostenbesparingsprogramma. Belangrijk hierbij was het opzetten en managen van een programmastructuur, waarbinnen de nieuwe directie verantwoordelijk was voor het realiseren van de strategische doelstellingen.

"Ze kijken altijd een paar stappen vooruit. Daardoor blijft het tempo er goed in!"

Koos Boot
CFO Mediahuis NL

Autoriteit Financiële Markten

Ondersteuning van de AFM bij het vormgeven en leiden van het Rentederivaten Project. Samen met de interne projectleider en -teamleden hebben we een heldere structuur voor het projectteam neergezet met duidelijke taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast hebben we een stuurgroepcyclus en -rapportage ingericht en een grote hoeveelheid inhoudelijke thema’s in dit ingewikkelde dossier mee opgelost.

"Summiteers heeft ons geholpen een ingewikkeld project in te richten en te managen. Ik vond het bijzonder hoe Summiteers er voor zorgde dat de projectleden als goed team gingen functioneren en de teamleden zich echt gingen ontwikkelen."

Frans de Weert
Hoofd Expertisecentrum AFM

Frontmen

Door een combinatie van fusies en autonome groei is Frontmen in korte tijd gegroeid naar 100+ FTE, met een ambitie om de dienstverlening te verbreden en verder te groeien. Om deze ambitie te realiseren hebben wij samen met de directie gezorgd voor een:

  • Heldere visie & duidelijke strategie (richting/bestemming);
  • Passende organisatie inrichting (o.a. heldere rolverdeling en overlegstructuur);
  • Roadmap om de strategie te realiseren.

"Summiteers heeft ons op een geweldige manier geholpen structuur te geven aan onze snel gegroeide organisatie. In verschillende sessies brachten ze ons tot de kern en hebben we voor onszelf en de medewerkers een heldere strategie bepaald aangevuld met een helder pad hoe daar te komen. Summiteers - dank!"

Remco van Blitterswijk
Founder Frontmen

Fritom Group

Fritom is een belangrijke speler in de logistieke dienstverlening in ons land. Fritom Group heeft een zevental werkmaatschappijen en Fritom Corporate. De kennis en kunde rondom de dienstverlening ligt bij de werkmaatschappijen. Fritom Corporate faciliteert op het gebied van finance, risk, strategie, legal, business development, IT en R&D. Vanuit Fritom Group bestond de behoefte aan een strategische verkenning van de mogelijkheden die ‘digital’ biedt en de impact daarvan op de organisatie van de werkmaatschappijen en Corporate. Hiervoor hebben we een traject neergezet waarbij we een analyse hebben gedaan van de belangrijkste, voor Fritom relevante, ontwikkelingen. Van robotics en analytics tot platformkoppelingen en portaltechnologie. We hebben hierover diepgaand gesproken met de werkmaatschappijen en Corporate. Waar op inzetten en hoe dat te organiseren over de groep heen? We hebben een roadmap neergezet voor de komende jaren. Deze is omarmd en wordt nu geïmplementeerd.

“Summiteers heeft ons geholpen om van een vergezicht naar een concreet punt op de horizon te komen”

Arnold de Jong
CEO Fritom Group