Case 1

ANWB Alarmcentrale & Logicx

De ANWB Alarmcentrale & Logicx zorgen er samen voor dat in het buitenland gestrande reizigers, hun reis zo snel mogelijk voort kunnen zetten. Ondanks dat de operationele samenwerking al jaren soepel verliep hadden beide directeuren de wens om de samenwerking verder te verbeteren. Om dit te realiseren, hebben we een kernteam met sleutelspelers uit beide organisaties geholpen om in korte tijd diverse verbeterinitiatieven te identificeren, prioriteren en realiseren. Dit leidde tot een hogere klanttevredenheid en lagere gezamenlijke kosten.

"Mooi om te zien hoe snel Summiteers zich de materie eigen maakte en tegelijkertijd met een frisse blik van buiten ons verder kon helpen."

Bart Loozen
Directeur Logicx
Case 2

De Nederlandsche Bank

Ondersteunen van een managementteam bij het verbeteren van de onderlinge dynamiek, samenwerking en reflectie op het eigen leren. Dit o.a. door het inzetten van een werkvorm gericht op het snel verdiepen en persoonlijk maken van de onderlinge dialoog.

"De begeleiding door Summiteers leverde een waardevol gesprek opwaarin ons team zich veilig voelde om heel eerlijk uit te spreken wat ons,ieder voor zich, echt bezig hield. Op dat contact konden wij nog lange tijd daarna teruggrijpen."

Willemieke van Gorkum
Divisiedirecteur Toezicht Horizontale Functies & Integriteit
Case 3

Mediahuis NL

Na overname van Telegraaf Media Groep (TMG) door Mediahuis hebben we de nieuwe Raad van Bestuur geholpen met herijking van de strategie, ontwerp & implementatie van een nieuwe organisatiestructuur en de executie van een omvangrijk kostenbesparingsprogramma. Belangrijk hierbij was het opzetten en managen van een programmastructuur, waarbinnen de nieuwe directie verantwoordelijk was voor het realiseren van de strategische doelstellingen.

"Ze kijken altijd een paar stappen vooruit. Daardoor blijft het tempo er goed in!"

Koos Boot
CFO Mediahuis NL
Case 4

Autoriteit Financiële Markten

Ondersteuning van de AFM bij het vormgeven en leiden van het Rentederivaten Project. Samen met de interne projectleider en -teamleden hebben we een heldere structuur voor het projectteam neergezet met duidelijke taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast hebben we een stuurgroepcyclus en -rapportage ingericht en een grote hoeveelheid inhoudelijke thema’s in dit ingewikkelde dossier mee opgelost.

"Summiteers heeft ons geholpen een ingewikkeld project in te richten en te managen. Ik vond het bijzonder hoe Summiteers er voor zorgde dat de projectleden als goed team gingen functioneren en de teamleden zich echt gingen ontwikkelen."

Frans de Weert
Hoofd Expertisecentrum AFM
Case 5

Frontmen

Door een combinatie van fusies en autonome groei is Frontmen in korte tijd gegroeid naar 100+ FTE, met een ambitie om de dienstverlening te verbreden en verder te groeien. Om deze ambitie te realiseren hebben wij samen met de directie gezorgd voor een:

  • Heldere visie & duidelijke strategie (richting/bestemming);
  • Passende organisatie inrichting (o.a. heldere rolverdeling en overlegstructuur);
  • Roadmap om de strategie te realiseren.

"Summiteers heeft ons op een geweldige manier geholpen structuur te geven aan onze snel gegroeide organisatie. In verschillende sessies brachten ze ons tot de kern en hebben we voor onszelf en de medewerkers een heldere strategie bepaald aangevuld met een helder pad hoe daar te komen. Summiteers - dank!"

Remco van Blitterswijk
Founder Frontmen
Case 6

Rabobank

Optimalisatie van de inrichting van de Customer Experience Design afdeling binnen Rabobank. Hiervoor zijn we gestart met het bouwen van een case for change, waarna we een target operating model inclusief way of working hebben ontwikkeld.

"Kenmerkend voor de samenwerking is hoe snel je op diepgaand niveau met ze kunt sparren zonder ‘the bigger picture’ te verliezen. Dat leidt snel tot nieuwe inzichten."

Sander Viegers
Head of Design Rabobank
Case 7

Pastiel

Ondersteuning van de directie bij de executie van een nieuwe strategische visie door opstellen van plateauplanning en roadmap en training, coaching en begeleiding van management team en medewerkers in projectmatig werken.

Case 8

Ontwikkeling van executives

Op basis van o.a. de Stakeholder Centered Coaching methodiek van Marshall Goldsmith hebben wij diverse executives geholpen om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten.

"Het was een leerzaam en soms confronterend traject. En met plezierige begeleiding!"

Paul Wessels
Afdelingshoofd Payment and Collateral Services bij De Nederlandsche Bank
Case 9

Ontwikkeling van teams

Wij hebben diverse teams geholpen de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Onze aanpak is altijd maatwerk, gericht op de situatie bij die klant. We combineren ontwikkeling op inhoud, proces en op gedrag.

"Omdat bij ABN AMRO interne verandertrajecten in grootte en complexiteit toenemen, hebben wij Summiteers gevraagd onze interne consultants te ontwikkelen op inhoud en gedrag. Summmiteers heeft een workshop van 1,5 dag ontwikkeld voor 50 van onze collega’s, waarin: 1. De praktijkvoorbeelden van Summiteers de theorie lieten spreken. 2. De cases vanaf minuut 1 levensecht aanvoelden, waardoor deelnemers snel met hun natuurlijke reflexen en/of valkuilen werden geconfronteerd. 3. De feedback messcherp was, maar met veel gevoel voor de ontvanger werd gebracht. Na deze workshop wist iedereen beter hoe een verandertraject vorm te geven én had iedereen forse stappen gemaakt in persoonlijke ontwikkeling. Daar hebben we in alle opdrachten wat aan!"

Jaap Bongers
Grid Owner Online Channels Commercial Banking (voormalig Hoofd Lean Innovation & Technology) ABN AMRO