Insights

Summiteers ontwikkelt door met behalen van Fitch-accreditaties

Publishing Date:
July 18, 2023
Dolf L'Ortye
Trainingen

Summiteers heeft zijn dienstverlening versterkt met de toevoeging van Fitch – een aanpak voor het uitvoeren van persoonlijkheidsonderzoeken.

Het organisatieadviesbureau uit Utrecht bedient een divers palet aan opdrachtgevers uit allerlei sectoren. Summiteers helpt klanten met het definiëren en realiseren van hun visie, strategie en de bijbehorende organisatievraagstukken. In zijn veranderaanpak hanteert Summiteers de filosofie dat een focus op gedrag net zo belangrijk is als op de inhoud en het proces. Hiermee wordt gezorgd dat resultaten niet alleen sterk verankerd worden, maar ook van blijvende aard zijn.

Begeleiding management strategiedagen

Het adviesbureau wordt met regelmaat gevraagd om strategiedagen van managementteams te begeleiden. Op deze dagen wordt bijvoorbeeld een groeistrategie voor de komende vijf jaar bepaald. Naast inhoudelijk advies en procesbegeleiding, is een stuk professionele teamontwikkeling een vast agendapunt op deze zogenoemde heidagen.

Summiteers ontwikkelt door met behalen van Fitch accreditaties

“Voorheen vloog Summiteers specialisten in voor het inzetten van een persoonlijkheidsanalyse en vanaf nu hebben we die specialisten zelf in huis”, zegt medeoprichter Dolf L’Ortye. In maart hebben vijf Summiteers een opleiding gevolgd tot geaccrediteerd Fitch-professional. “Hierdoor kunnen we onze klanten nog beter ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en in staat stellen om hun doelen te realiseren. Zowel individueel als in teamverband.”

Het Fitch-model: ‘fit’ en ‘match’

Het Fitch-model is een persoonlijkheidsonderzoek en geeft een nauwkeurige schets van de dynamiek van iemands gedrag en persoonlijke waarden. Dit brengt samen de specifieke drijfveren in kaart. Het model leent zich volgens L’Ortye perfect om ontwikkelingsmogelijkheden te formuleren. “Dit sluit vervolgens mooi aan bij de feedforward-methodiek die Summiteers hanteert.”

De inzet van het Fitch-model tijdens strategiedagen is slechts één van de manieren waarop Summiteers dit inzet. “Het is ook een mooie tool als start van de één-op-één executive coachingtrajecten die we doen. Zelfs als wervingsassement is het inzetbaar.”

Summiteers gaat Fitch vooral inzetten om samen met opdrachtgevers te kijken hoe de eigen effectiviteit kan worden vergroot, om energielekken te identificeren (en dichten). Het model biedt naast inzicht in iemands kwaliteiten en kwetsbaarheden ook een duidelijke ontwikkelrichting.

“Door dit traject simultaan aan een opdracht te doorlopen, wordt er niet alleen succes geboekt op inhoudelijk terrein, maar brengt Summiteers haar klanten zelf ook een stukje verder in zijn of haar ontwikkeling”, sluit L’Ortye af.

Lees ook