Insights

Accountability Partner van Summiteers ondersteunt gedragsverandering

Publishing Date:
July 18, 2023
Arjen Verwer
Persoonlijke ontwikkeling

Wibout de Klijne, Directeur Compliance bij Triodos Bank, was een van de eersten die gebruikmaakte van de nieuwe dienst van Summiteers: Accountability Partner. Professionals die een blijvende gedragsverandering bij zichzelf willen realiseren worden hierin ondersteund door de Accountability Partner, die helpt bij het formuleren van het leerdoel en iedere dag contact opneemt om de voortgang te stimuleren en bewaken.

Persoonlijke gedragsverandering is notoir lastig: hoe kom je af van die ingesleten gewoontes die jou belemmeren in de realisatie van je ambities en een vruchtbare samenwerking met anderen? Deze uitdaging inspireerde adviesbureau Summiteers tot het inzetten van de Accountability Partner als dienst. Als oude bekende van Summiteers-medeoprichter Dolf L’Ortye had Wibout de Klijne het voorrecht om de pilotversie van de dienst uit te proberen.

“Ik ken Dolf al heel lang”, begint De Klijne. “Toen hij nog niet bij Summiteers werkte heeft hij diverse opdrachten voor mij gedaan. Sindsdien zijn we altijd in contact gebleven. Een tijdje terug raadde hij me het boek ‘What Got You Here Won't Get You There’ van Marshall Goldsmith aan. Het gedachtegoed daarin sprak me erg aan. Het biedt een leuke manier om te kijken naar het gedrag van mensen.”

Arjen Verwer en Wibout de Kleine, Summiteers

Dingen die je niet meer moet doen

“Het boek sluit nauw aan op het idee achter de Accountability Partner”, vertelt De Klijne. “Leiderschapscoach Goldsmith legt uit dat de eigenschappen die je hebben gebracht waar je nu bent, je juist kunnen belemmeren in het zetten van de volgende stap. Hij stelt dat we vaak succesvol zijn ondanks bepaalde eigenschappen, in plaats van dankzij die eigenschappen. Daaruit volgt dat het beter is om een lijst op te stellen van dingen die je niet meer moet doen, in plaats van de bekende lijst van dingen die je wel wil gaan doen.”

Toen Summiteers een sessie organiseerde rond het gedachtegoed van het boek, werd de deelnemers de mogelijkheid geboden om een verkorte pilotversie van het Accountability Partner-programma te doorlopen.

“We mochten zelf kiezen waar we aan wilden werken om vervolgens 30 dagen lang hierop getriggerd te worden door een van de Summiteers”, vertelt De Klijne. “Ik wilde graag meedoen om mijn persoonlijke ontwikkeling een nieuwe boost te geven. Gedurende mijn carrière heb ik al talloze zelfstudietests gedaan, met stapels aan rapporten. Wat me bij het Accountability Partner-traject heel erg aansprak was juist de concrete actiegerichtheid – de dagelijks herhaling en focus op daadwerkelijke gedragsverandering.”

Het effect van je gedrag op anderen

Het traject begint met het formuleren van een persoonlijk ontwikkeldoel. “Ik wilde via een gedragsverandering op een meer constructieve wijze en in een goede sfeer een resultaat bereiken. Een van de belangrijkste lessen van Goldsmith is dat het gedrag van mensen een enorme invloed heeft op het al dan niet bereiken van een resultaat. De stereotype succesvolle manager heeft vaak niet door wat voor effect zijn of haar gedrag op anderen heeft. Mijn leerdoelstelling richtte ik op het afleren van de gewoonte van ‘te veel waarde toevoegen’, die ik enorm herkende in het boek.”

“Dat zo’n simpele aanpak – keer-op-keer bellen – zo’n invloed zou hebben op mijn gedrag had ik nooit verwacht.”

Het aanscherpen van dit ontwikkeldoel en nadenken over concrete gedragingen deed De Klijne samen met Arjen Verwer van Summiteers. “Hij was mijn Accountability Partner. Arjen stelde kritische vragen om mijn leerdoel scherp te stellen. Via deze vragen kreeg ik al meer inzicht in wat ik eigenlijk zelf wilde bereiken. Dit was direct een belangrijke stap in het traject.”

Dagelijkse check-in

Daarna begint het daadwerkelijke realiseren van het geformuleerde doel. Daarbij neemt de Accountability Partner elke dag contact op om te bespreken hoe het ervoor staat. “Ik kreeg 30 dagen lang het belletje met de ‘checkvraag’: heb je vandaag je uiterste best gedaan om niet te veel waarde toe te voegen?”

De Accountability Partner toonde volgens De Klijne meteen zijn waarde. “Ik dacht steeds: ‘Oh shit, Arjen gaat vanavond bellen. Ik moet wel echt even iets gedaan hebben.’ Dit helpt je om continu bewust te zijn van je leerdoel gedurende deze 30 dagen.”

Ook kijkt de Accountability Partner inhoudelijk mee naar de voortgang rond het leerdoel. “We spraken samen door wat mijn effect was op anderen tijdens gesprekken. Daardoor werd ik me meer bewust van de invloed van mijn gedrag op anderen. In een groepsetting let ik erop dat ik alleen verdiepende vragen stel en niet met eigen anekdotes aan kom zetten.”

Terwijl De Klijne erg blij was om meteen een duidelijke verandering te zien in zijn gedrag, moet hij er nog steeds bewust op blijven letten om niet in oude gewoontes te vervallen. “Natuurlijk blijft het interessant of ik dit op de lange termijn zal doorzetten. Als je me over twee jaar belt, hoop ik aan te kunnen geven dat mijn gedragsverandering blijvend is geweest en ik niet weer ben teruggevallen in mijn oude gedrag. Vooralsnog gaat dit goed!”

“Wat me bij het Accountability Partner-traject heel erg aansprak was juist de concrete actiegerichtheid.”

Op het eerste gezicht lijkt de rol van de Accountability Partner wellicht op die van een coach, De Klijne benadrukt echter dat het meer iemand is die je aan de hand neemt tijdens een ontdekkingsreis.

“Een coach gaat meer achter het ‘waarom’ aan. Die zal voorafgaand aan de start van het gedragsveranderingstraject een diepere analyse doen en toetsen of dit wel echt het leerdoel is waar je mee aan de slag wilt. De Accountability Partner-methodiek focust zich heel specifiek op één vooraf gedefinieerd gedragskenmerk en zorgt dat je daarop inzichten opdoet. Wat het zo succesvol maakt is de herhaling, de verdiepingsvragen en het kunnen sparren met een persoon die weet aan welk doel je werkt.”

Uiteraard zijn er wel enkele overeenkomsten met een coach, onderkent De Klijne. “Waar veel overlap zit is dat beide er vanuit gaan dat iemand tot eigen inzichten komt door het stellen van vragen.”

Keer-op-keer bellen

Hoe belangrijk dit stellen van vragen ook is, De Klijne is vooral verbaasd over de effectiviteit van de dagelijkse check-in. “Dat zo’n simpele aanpak – keer-op-keer bellen – zo’n invloed zou hebben op mijn gedrag had ik nooit verwacht. Ik ging erop anticiperen, dus dan moest ik natuurlijk wel wat kunnen zeggen. Op een gegeven moment maakte ik ook eigen aantekeningen als er een dag was dat we niet belden. De Accountability Partner houdt je echt bij de les, wat cruciaal is bij het afleren van ingesleten – en daarmee vaak onbewust – gedrag.”

Lees ook