Insights

Dion Manten over zijn scriptieonderzoek 'From start-up to scale-up'

Publishing Date:
July 18, 2023
Dion Manten
Scaleups

Dion Manten is recent afgestudeerd aan de Universiteit Twente als Master of Science in Business Administration, met als specialisatie: International Management & Consultancy. Zijn onderzoek voerde hij uit in samenwerking met adviesbureau Summiteers en ging over de rol van investeerders en leiderschap in de transitie van organisaties van start-up naar scale-up.

Het onderzoek ging over de strategische beslisruimte en leiderschapsstijl van een oprichter en hoe deze invloed heeft op de groei van de organisatie richting een scale-up. Manten vertelt over zijn beweegreden om dit onderwerp te kiezen: “Ik wilde een onderzoek doen waar zowel de organisaties die aan mijn onderzoek deelnamen wat aan hadden, als wel het opdoen van nieuwe kennis die niet alleen mijn kennis vergroot, maar ook toegevoegd kon worden aan de kennisbibliotheek van Summiteers.”

Het startmoment van het onderzoek was zeer ongunstig. De week voordat de Covid-19 maatregelen hun intrede deden in Nederland presenteerde hij zijn idee aan Summiteers. “Toen dacht ik nog: het zal wel loslopen, maar tegen de tijd dat ik bedrijven moest gaan benaderen bleek de impact van de maatregelen groter dan gedacht.”

From start-up to scale-up

Gelukkig, zo vertelt Manten, onderhoudt Summiteers een warme band met zijn opdrachtgevers, zodoende lukte het om vier gemotiveerde organisaties te vinden die bereid waren aan Manten’s onderzoek mee te doen.

Na twee maanden van literatuurstudie, kon Manten beginnen met het verzamelen van data. “Het kiezen van de juiste aanpak is met een persoonlijk onderwerp als dit extra belangrijk”, legt de jonge onderzoeker uit. Hiervoor gebruikte hij een nieuwe aanpak, ontwikkeld door Desirée van Dun, samen met Julia Wijnmaalen en Celeste Wilderom van de Universiteit Twente.

Zijn afstudeerbegeleider Van Dun vult aan: “Tijdens mijn promotieonderzoek zocht ik naar ‘lean’ manieren van het onderzoeken van teams, die niet te veel tijd kosten en vooral waarde toevoegen voor de deelnemers. Dus niet te veel tijdrovende en vaak subjectieve individuele interviews, maar juist een combinatie van methoden waarin een gedeeld en feitelijk kloppend beeld wordt gevormd. Deze aanpak paste ook goed bij het onderzoek van Dion.”

Manten: “Dit was ideaal voor mijn onderzoek. Een afstudeertraject is relatief kort om een onderzoek in te doen, maar met deze methode kon ik in dit korte tijdsbestek toch genoeg diepte bereiken bij vier verschillende organisaties terwijl de deelnemende scale-ups er zelf óók nog eens van leerden.”

De combinatie van methoden maakt deze aanpak zo sterk. “Door eerst een één-op-één interview met een sleutelinformant te hebben, word je geïntroduceerd in de case”, legt Manten uit. “Vervolgens laat je een enquête rondgaan bij alle werknemers die iets van doen hebben met dat team. Vanuit deze enquête en het interview met de sleutelinformant bepaal je wie er uitgenodigd worden voor het groepsinterview.”

“In het groepsinterview wordt het gros van de data verzameld. Hierin wordt door de deelnemers een tijdlijn gemaakt met gebeurtenissen die van invloed waren op het te onderzoeken onderwerp. Tijdens dit proces is er volop ruimte voor discussie, dit maakt deze aanpak ook zo sterk. Afsluitend bespreek je de gemaakte tijdlijn met het team als verificatie voor de verzamelde data.”

Aanbevelingen

De belangrijkste conclusie van zijn onderzoek, vertelt Manten, is het belang van een goede connectie tussen de start-up oprichter en de investeerder. “Niet elke start-up heeft een investeerder, maar in het geval dat deze aanwezig was en niet alleen financiële steun bood, maar ook zijn netwerk en kennis deelde, creëerde dit meerwaarde voor de organisaties. Voor organisaties in de transitie van start-up naar scale-up is dit van groot belang voor het ontwikkelen en groeien van de organisatie.”

Ook bleken alle oprichters die meededen met Manten’s onderzoek zogenaamde ‘transformationele leiders’. “Kenmerkend voor deze leiderschapsstijl is dat de leider zijn medewerkers motiveert door zelf een tandje bij te zetten om de organisatie verder te helpen. Transformationele leiders inspireren hun medewerkers ook door het schetsen van een ideaal toekomstbeeld, hen intellectueel uit te dagen en ze persoonlijke aandacht te schenken. Dit soort leiders lokken vaak prestaties uit van hun medewerkers die ze zelf onmogelijk achtten. Transformationeel leiderschap past dus erg goed bij oprichters van start-ups die willen doorgroeien naar scale-up.”

Wel zegt Manten dat er een kanttekening geplaatst moet worden bij de conclusies van zijn onderzoek: “Mijn onderzoek was verkennend, de conclusies moeten nog verder getest worden onder een groter aantal organisaties.”

Terugkijkend was dit wel een duik in het diepe voor Manten. “Dit was mijn eerste onderzoek, waarin ik veel verschillende vormen van dataverzameling heb leren toepassen. Dit was een erg leerzaam proces, het toepassen van de kennis die ik heb opgedaan in de collegebanken én een les in verbale en non-verbale communicatie en adviesvaardigheden.”

Ter afronding zit Manten nu in het proces van het terugkoppelen van zijn resultaten aan de organisaties. “Erg leuk en een mooi sluitstuk op deze fase. Op deze manier kan ik iets teruggeven aan de oprichters en organisaties die meededen aan mijn onderzoek.”

Lees ook