Insights

Het samenspel van inhoud, proces en gedrag: de sleutel tot echte verandering

Publishing Date:
May 7, 2024
Lidia Swinkels
Advies

Wanneer we praten over verandering binnen organisaties, gaat het vaak over wát er moet veranderen - de inhoud. Maar inhoud is slechts één deel van het verhaal. Effectieve transformatie vraagt om een nauwe samenwerking tussen inhoud, proces, en gedrag. Zonder dit samenspel zullen veranderingen in een organisatie niet landen en al zeker niet beklijven. In deze blog duikt Lidia Swinkels, medeoprichter van Summiteers, in hoe deze drie elementen samen het verschil maken.

De kern van de verandering begrijpen

Als je effectief wilt veranderen dan zijn inhoud, proces en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vaak wordt er bij strategische vraagstukken vooral gefocust op de inhoud, op dat wat opgelost moet worden. Natuurlijk is dat belangrijk, maar er spelen meer factoren mee. Zo moet je ook aandacht besteden aan het proces. Hoe krijg je iets effectief van punt A naar punt B? Hoe krijg je de mensen hierin mee? Hoe organiseer je dat? Welke communicatie is daarbij nodig? Dat soort vragen. De traditionele of klassieke benadering van strategische consultingvraagstukken richt zich voornamelijk op inhoud en proces. Gedrag blijft daarbij een onderbelicht element. Een gemiste kans.

Gedrag als belangrijke pijler

Hoe interacteren mensen tijdens een vergadering? Wat is de algemene sfeer in een team en hoe gedragen de teamleden zich? Waar komt dat gedrag vandaan en wat valt daar te leren? Door positief in te grijpen in deze dynamiek, kan een team effectiever gaan samenwerken. Dit zorgt er ook voor dat aanpassingen die op het gebied van inhoud en proces gemaakt worden, beter beklijven. Als consultant kun je je klant vanaf een afstandje observeren in zijn natuurlijke habitat, als een soort externe waarnemer. Door te kijken, te analyseren en gerichte interventies te doen, kun je veel waarde toevoegen. Dit natuurlijk terwijl je tegelijkertijd de inhoud oplevert, zoals een blauwdruk of een strategisch plan.

Balans

Het is altijd zoeken naar de optimale balans. Soms zit een opdracht zwaarder op de inhoud, bij andere opdrachten ligt de nadruk meer op gedrag of proces. Er is niet één standaard succesformule. Doordat we flexibel zijn in onze benadering, kunnen we organisaties op maat gemaakte oplossingen bieden die écht werken.

De volgorde doet ertoe

De balans tussen inhoud, proces en gedrag verschilt per opdracht, maar de volgorde waarin we deze aspecten benaderen is in de basis hetzelfde. Ik ben er sterk van overtuigd dat elk vraagstuk start bij het proces. Dat begint al met het goed begrijpen van de vraag. Spring niet meteen naar de oplossing. Onderzoek goed wat er aan de hand is en zorg dat je daar tijd voor maakt. Door te starten met het proces, kunnen we inhoud en gedrag beter afstemmen op de echte behoeften van de organisatie.

Onszelf overbodig maken

Door alle elementen mee te nemen in het veranderproces, werken we bewust toe naar het moment dat we overbodig zijn. Ons doel is om een organisatie op het juiste spoor te zetten, maar uiteindelijk moeten de mensen het zelfstandig kunnen. Een achtergelaten rapport in een la of een theoretische stip op de horizon, dat is niet genoeg. Ware vooruitgang bereik je door mensen concreet en praktisch een stap verder te helpen, en dat vereist aandacht voor inhoud, proces én gedrag.

Hulp nodig bij strategie-executie?

Wij zijn Summiteers, wij creëren beweging, maken iets dat complex is weer begrijpelijk, iets groots behapbaar, een – vaag – idee concreet en laten iets moeilijks slagen. Kun jij hierbij hulp gebruiken? Neem contact met ons op.

Wel interesse, maar nog niet klaar voor de reis? Volg onze LinkedIn-pagina en laat je inspireren.

Lees ook