Insights

Meer uit samenwerking halen met Conscious Leadership

Publishing Date:
March 1, 2024
Simone Halink
Advies

In een eerdere blog las je hoe wij in ons werk inhoud en proces combineren met gedrag. Alle drie de aspecten zijn in onze opinie onmisbaar, omdat ze elkaar versterken. Om gedrag bespreekbaar te maken gebruiken we diverse gedragsmethodieken. In dit artikel, de eerste uit een reeks van drie, vertelt Simone Halink meer over het gedragsmodel van Conscious Leadership.

De kracht van gedragsmethodieken

Wat Summiteers uniek maakt, is onze focus op gedrag naast inhoud en proces. Wij geloven sterk in gedrag als bouwsteen voor succes. Het leveren van hoogwaardige inhoud via een strak proces is immers niet voldoende als er geen effectieve samenwerking mogelijk is. Om gedrag bespreekbaar te maken, hebben we bij Summiteers een aantal gedragsmethodieken waar we fan van zijn. Een simpel gedragsmodel kan mensen helpen om constructief in gesprek te gaan over gedrag, hiervan te leren en er ook om te lachen. Gedragsmethodieken zijn daarom een belangrijke tool in ons werk, intern en bij de klant. In dit artikel staan we stil bij Conscious Leadership.

Boven of onder de lijn zitten

Het model zelf is krachtig door zijn eenvoud, het is namelijk gewoon een zwarte lijn. Zit je boven de lijn, dan heb je een open, nieuwsgierige houding en sta je open om te leren van je omgeving. Zit je onder de lijn, dan heb je een gesloten of defensieve houding en wil je graag je gelijk halen. Gedurende de dag wissel je voortdurend tussen deze twee staten van zijn.

Bron: The Conscious Leadership Group

Waar je je precies bevindt, doet er eigenlijk niet toe. Het is ook geen doel altijd boven de lijn te zijn. Het gaat er vooral om dat je je bewust wordt van waar je je precies bevindt. Waar je bent in het moment, geeft je nuttige informatie over hoe je je verhoudt tot jezelf en de wereld om je heen. Dat betekent dat je vanuit dat bewustzijn kan verkennen wat er te leren valt en dan ook mogelijkheden kunt gaan creëren.

Onder de lijn gedrag heeft een functie

Wanneer je onder de lijn zit, is daar vaak een legitieme reden voor. ‘Onder de lijn' gedrag komt veelal voort uit zelfbescherming. Het ego heeft drie basisbehoeften: zekerheid over het leven (veiligheid – overleven), goedkeuring van anderen en controle over de situatie. En het ego trekt je onder de lijn zodra een van deze drie in het geding is. Stap 1 is herkennen wanneer dat gebeurt, wanneer je onder de lijn zit.

Wanneer je een spannende presentatie moet geven, is de kans bijvoorbeeld hoog dat je gemakkelijk onder de lijn gaat. De spanning om te moeten presteren, brengt je vaak in die staat van zijn. Door je ervan bewust te zijn dat je onder de lijn zit, weet je dat je de neiging hebt om beperkter te denken, sneller te reageren vanuit onzekerheid of je gelijk te willen halen. Dat inzicht geeft je de mogelijkheid om bewuster te handelen. Zo kun je zorgen dat bepaald gedrag niet de overhand neemt.

Onder de lijn gedrag is heel menselijk. Het is veelal een overlevingsmechanisme; een gedragspatroon dat je jezelf hebt aangeleerd en dat je een gevoel van veiligheid en controle geeft. Denk aan iemand met de gewoonte om alles zelf op te willen lossen. Met onder de lijn gedrag kan je in bepaalde situaties veel dingen voor elkaar boksen en ook succesvol zijn, maar je doet het dan wel alleen. Conscious Leadership is de keuze om bewust te handelen in verbinding met anderen en samen tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen, wat in alle situaties waarin anderen een rol spelen van belang is. Boven de lijn gedrag is nodig in groepsprocessen, zoals verandertrajecten (nieuwe patronen ontwikkelen) of lastige besluitvoering (zoeken naar het gemeenschappelijk belang). Ook wanneer je creatief of innovatief potentieel wil benutten kun je het beste boven de lijn zijn.

Conscious Leadership in de praktijk

Dit model werkt in de praktijk goed als interventie in een groep waarin de drie basisbehoeften (zie hierboven) van ego onder druk staan. Dat uit zich vaak bij individuen in een groep (het is geen team) die over en weer meningen uitwisselen en niet naar elkaar luisteren. Het is eenrichtingsverkeer. Je bent bezig je punt te maken (of een haakje daarvoor zoeken in het verhaal van de ander – reageren op een ander) in plaats van te luisteren om te begrijpen (vanuit nieuwsgierigheid – antwoorden op een ander). Er is dan geen verbinding en dat staat creativiteit in de weg.

Conscious Leadership fungeert in een dergelijke situatie als een middel om je bewust te worden van je gedrag en te onderzoeken wat je in deze situatie te leren hebt. Dit doe je in de eerste plaats in gesprek met jezelf: wat is mijn waarheid hier, waarom raak ik van mijn stuk? Welk patroon herken ik hier en hoe kan ik dit doorbreken? Als ik nou eens geen doelen had in dit gesprek, hoe zou ik me dan opstellen? Zo’n gesprek of onderzoek in verwondering met en over jezelf is hele vruchtbare grond om gedrag te veranderen.

Drie tips om aan de slag te gaan met Conscious Leadership

Wanneer we je nieuwsgierig hebben gemaakt om meer te gaan doen met Conscious Leadership, hebben nog een aantal tips.

1. Verdiep je verder in Conscious Leadership

Om te beginnen kunnen we deze video van Conscious Leadership Group enorm aanraden. Op deze website vind je ook allerlei andere interessante video’s en bronnen die gelinkt zijn aan dit onderwerp. Ga eens na wat je bij jezelf herkent.

2. Vraag jezelf een aantal keren per dag af, waar bevind ik me?

Zit ik op dít moment onder of boven de lijn? Als je je dit afvraagt, beschrijf voor jezelf wat er gebeurt. Wat voor een dingen denk je? Wat voor dingen zeg je? Wat voel je in je lichaam gebeuren? Het zijn allemaal triggers die je helpen herkennen of je boven of onder de lijn zit? Deze hand-out helpt om je gedrag te leren herkennen. Gebruik bijvoorbeeld de app ‘Mind Jogger’ en stel in dat de app je deze vraag een aantal keer per dag stelt. Zo kun je er vrij makkelijk mee blijven oefenen.

3. Don’t weaponize it

Belangrijk om te herhalen: het is géén doel om altijd boven de lijn te zijn. Het model helpt je bewustzijn te ontwikkelen over waar je je bevindt in het moment. Het gaat er niet om wat de ander doet of waar de ander is, het gaat erom waar jij bent en wat jij vanuit dat bewustzijn van de situatie kan leren en veranderen.

Over Summiteers

Wij zijn Summiteers, wij creëren beweging, maken iets dat complex is weer begrijpelijk, iets groots behapbaar, een – vaag – idee concreet en laten iets moeilijks slagen. Kan jij nu al onze hulp gebruiken of wil je eens koffie drinken over een vraagstuk? Neem contact met ons op.

Wel interesse, maar nog niet klaar voor de reis? Volg onze LinkedIn-pagina en laat je inspireren.

Lees ook