Insights

Opleidingsprogramma Consultancy Skills

Publishing Date:
July 18, 2023
Jules van Merrienboer
Trainingen

Summiteers’ Consultancy Skills is een tailormade programma voor professionals die hun adviesvaardigheden verder willen ontwikkelen. Je hebt kilometers op de teller en misschien wel de ambitie om richting een volgende leidinggevende- of managementrol te groeien. Vakinhoudelijk is niets te veel gevraagd, maar hoe:

•      Creëer je draagvlak en krijg je je boodschap over de bühne?

•      Zorg je voor vertrouwen en sluit je goed aan bij je gesprekspartner?

•      Voorkom je dat je te veel op details ingaat, maar juist kort en krachtig blijft?

Het programma

Tijdens dit opleidingsprogramma investeer je in sterke consultancy skills als scherp analyseren en concluderen, vertrouwen creëren, helder richting geven, ideeën en concepten met overtuiging presenteren én strak implementeren. Dat doen we zo:

•      Trainingen (plenair en in kleinere groepen)

•      Praktijkcases en rollenspellen

•      Sessie met inspirerende spreker

•      Accountabilitypartnership waarin kort cyclisch over leerdoelen gesproken wordt

•      Mogelijkheid tot ondersteuning van een Summiteer op een inhoudelijk vraagstuk

•      Theorie in de vorm van boeken, video’s en artikelen  

Meer regie in gesprekken en meer ruimte voor het perspectief van een ander. Van alleen naar samen; voor een betere oplossing.

Opleidingsprogramma Consultancy Skills: “Van alleen naar samen.”

“Veel bedrijven zullen dit herkennen. Een sterk team met professionals die ontzettend goed zijn in hun vak. Slimme medewerkers die de inhoudelijke puzzel goed kunnen oplossen, maar vastlopen op draagvlak, vertrouwen en communicatie. Hoe krijg je je boodschap dan wél over de bühne? Hoe zorg je dat je samen naar een oplossing toewerkt? Die uitdaging zien we bij heel veel bedrijven”, trapt Summiteer Jules van Merrienboer af. Vaak zijn dat professionals met veel expertise en ervaring en de ambitie om verder te groeien. Het begon met een voor ons ongewone vraag: willen jullie een trainingsprogramma voor ons verzorgen? “Maar wij zijn een adviesbureau” en toen zei de klant: precies daarom. Voor deze opdrachtgever creëerden we dit programma op maat. En er bleek meer animo voor te zijn.

Werken vanuit leerdoelen en thematiek

“De eerste groep heb ik samen met collega Dolf L’Ortye mogen begeleiden. Dit ging om een groep van 18 professionals.” Wanneer professionals de potentie en ambitie hebben om te ontwikkelen, helpt dit opleidingsprogramma ze een stap in de goede richting. Daarbij werken we vanuit persoonlijke leerdoelen, die per deelnemer verschillen. Het programma begint met een uitgebreide intake (met zowel deelnemer als manager), waarbij we inzicht proberen te krijgen in leerdoelen. Het is echt op maat gemaakt, bij iedereen ligt het accent op wat anders." Thematiek die wij vaker zien is bijvoorbeeld:

✓ Moeite hebben om draagvlak te creëren

✓ Wollig zijn in communicatie

✓ Expertise hebben, maar niet op de voorgrond willen staan

“Een van de belangrijkere thema’s is het creëren van dat draagvlak, hoe kan ik van alleen naar samen? We bieden ze via allerlei werkvormen nuttige vaardigheden uit het vak van adviseur aan.” De context is minder belangrijk, het maakt niet uit of dit bijvoorbeeld binnen een bank of bij een retailer is. Ieder bedrijf kan hier veel uithalen. Het gaat niet om de inhoud of de expertise van het bedrijf, dat weten ze zelf het best geeft Jules aan.

Vier afslagen verder: “Zo gaan we het doen”

Sterker nog: het zijn juist de focus op de inhoud, diepgaande expertise en analytische eigenschappen die zorgen voor blokkades. “Juist daardoor vergeten veel professionals dat ze bij wijze van spreken met nog drie anderen aan tafel zitten, die ook veel inhoudelijke kennis hebben en allemaal hetzelfde probleem willen oplossen. Ze vergeten anderen mee te nemen in hun denkproces en zijn dan soms al vier afslagen verder. Iemand dán nog uitleggen hoe je daar gekomen bent en waarom, is heel lastig. Veel experts sluiten niet goed genoeg aan bij hun gesprekspartner: luisteren niet goed en zijn in hun hoofd vooral bezig met: ik moet het oplossen. Dit is geen kwade wil, maar vaak vanuit een focus op het resultaat. De professional gaat dan vooral zenden, zonder te luisteren en vragen te stellen. Onbedoeld zijn ze vaak vooral met zichzelf bezig.

“Het is een totaal andere mindset. Na het traject is het vaak: “Ik denk dat ik weet welke richting we op moeten, maar ik luister toch naar de anderen, zodat het eindresultaat beter wordt.”

De waarde van het programma zit in het als groep doen

We maken het opleidingsprogramma op maat op basis van de leerdoelen die we tijdens de intake identificeren. We analyseren alle leerdoelen en kijken welke thematiek erin zit. Op basis van die thematiek maken we het programma, waarin we zoeken naar een combinatie van theorie en praktijk (via bijvoorbeeld trainingen en rollenspellen). De waarde zit vooral in het als groep doen: er komen mensen uit allerlei hoeken van het bedrijf bij elkaar; ze leren elkaar kennen én leren van elkaar. Zo maken we accountability partners die wekelijks met elkaar over hun leerdoelen praten. Juist in groepsverband werkt dat goed. Uiteindelijk leren ze dus ook heel veel van elkaar. “Het is mooi om te zien hoe de deelnemers sprongen maken in hun ontwikkeling. Het leuke is dat we geen trainers zijn, maar juist adviseurs en praten vanuit onze ervaring in de praktijk. Hierdoor kunnen we de deelnemers coachen en tools aanreiken, waardoor ze hun leren kunnen versnellen.”

De bouwblokken van consultancy skills

Het programma wordt voor iedere groep op maat gemaakt, maar heeft wel een aantal bouwblokken. We starten na de intake uiteraard met een kick-off. “Bij de laatste groep nodigden we Katja Staartjes uit, de eerste Nederlandse vrouwelijke bergbeklimster die de Mount Everest beklom. Katja maakt mooie analogieën tussen het klimmen en een groot vraagstuk oplossen binnen een bedrijf. “De belangrijkste boodschap? Je moet het samen doen. Je kunt nog zo goed kunnen klimmen, maar in je eentje kom je er niet.”

Daarnaast zijn er allerlei trainingen gericht op de theorie, waarbij we onderscheid maken tussen plenaire trainingen voor de overkoepelende thema’s en trainingen in kleinere groepen gericht op specifieke leerdoelen. Daarnaast hebben we case bijeenkomsten, waarbij we met acteurs werken om inzicht te krijgen in hoe men zich in de praktijk gedraagt. We vergroten hier de leerpunten van de deelnemers natuurlijk uit, zodat ze de verleiding voelen om in hun valkuilen te stappen en hiervan te leren.

Op basis van leerdoelen vormen we koppels, waarbij men wekelijks een x aantal momenten hierover gaat praten met elkaar, we noemen dit het accountability partnerschap. Het accountability partnerschap wordt gefaciliteerd door een Summiteer, waarbij hij/zij meedoet om de leerdoelen scherp te zetten, suggesties geeft en om uit te leggen hoe het proces werkt. Daarna checkt de Summiteer één keer in de maand in bij de accountability partners, om te kijken hoe het gaat. Daarnaast hebben de deelnemers de mogelijkheid om een vooraf bepaald aantal uur te sparren met een consultant van Summiteers. Dit gaat dan over een vraagstuk dat niet met de opleiding te maken heeft. Er is ook een zelfstudie component, Summiteers levert namelijk bijpassende boeken en artikelen die men tussen trainingen door kan lezen.

“Van alleen naar samen, dat is waar we professionals echt bij helpen. Wat dat voor hen betekent? Voelen dat ze in gesprekken meer regie hebben en ook echt ruimte hebben voor het perspectief van een ander. Samen voor een betere oplossing.”

Met een totaal andere mindset je werk doen

Naast je ‘gewone werk’ minimaal een half jaar lang significant tijd vrijmaken om wekelijks met je persoonlijke en professionele ontwikkeling bezig te zijn. “Het vraagt best veel van iemand”, geeft Jules toe. “Het is een zwaar programma, maar het mag daarom ook echt als een eer gezien worden als je hieraan mee mag doen. Je werkgever vindt namelijk dat je het verdient de volgende stap in je ontwikkeling te maken.” Het resultaat? Met een totaal andere mindset je werk doen. In gesprekken niet langer uitsluitend op de inhoud focussen, maar echt een andere rol aannemen. Van de expert-rol naar een adviserende en faciliterende rol, waarbij je natuurlijk altijd de rol van expert aan kan nemen. “Na dit programma zit je totaal anders in meetings en dat brengt je ontzettend veel.”

Lees ook